Wyniki wyszukiwania


Widok:

11 znalezionych referencji

Referencje

Kategoria

Opis

Referencje

Nordsee-Camp, Norden-Norddeich

Norden-Norddeich

Kategoria

Uszczelnienie

Opis

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.

Referencje

Goßlerhaus, Hamburg

Goßlers Park

Kategoria

Elewacja

Opis

W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.

Kategoria

Uszczelnienie

Opis

Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.

Kategoria

Uszczelnienie, Renowacja antypleśniowa

Opis

W piwnicach budynku znajdowały się wilgotne i zasolone ściany z uszkodzonymi tynkami i pleśnią. Ze względu na brak hydroizolacji wilgoć mogła przenikać bez przeszkód i przez dziesięciolecia uniemożliwiła korzystanie z pomieszczeń piwnicznych.

Referencje

Bankhaus Seeliger, Wolfenbüttel

Wolfenbüttel

Kategoria

Renowacja energetyczna

Opis

Ściany starego spichlerza są murowane z cegły piaskowo-wapiennej o grubości 90 cm, od zewnątrz bez tynków, narażone na wpływy atmosferyczne. Umożliwiło to silną absorpcję wody i doprowadziło do spadku temperatury ścian wewnętrznych. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, więc elewacja nie mogła zostać zmieniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu izolacji wewnętrznej.

Referencje

Pancho Arena, Felcsút/Węgry

Felcsút

Kategoria

Ochrona biologiczna i przeciwogniowa drewna, renowacja drewna

Opis

Na tę budowę łącznie zużyto 2.000m³ drewna. Klejonka wymagała trwałego zabezpieczenia przed zwietrzeniem, jednocześnie drewno nie mogło utracić swojego naturalnego charakteru.

Referencje

Pałac Miejski, Berlin

Berlin

Kategoria

Powłoki do okien i profili drewnianych

Opis

Historyczna elewacja miała wiernie odzwierciedlać ostatni znany XIX-wieczny wygląd. Obejmowało to również 386 okien skrzyniowych, niektóre o wysokości ponad 6 m. Powłoka okien miała być biała i zapewniać długotrwałą ochronę przed promieniami UV lub atakiem grzybów.

Referencje

Alojzjanum, Lohr

Lohr am Main

Kategoria

Uszczelnienie, Renowacja energetyczna

Opis

Ze względu na bliskość nabrzerza Menu, budynek jest zagrożony powodziami. Piwnica musiała być uszczelniona przed wodą napierającą do 1,5 m nad poziomem terenu. Ściany zewnętrzne na niższej kondygnacji zostały zaszlamowane od wewnątrz, aby umożliwić całkowite połączenie hydroizolacji pionowej. Istotnym elementem koncepcji hydroizolacji było wbudowanie przepony poziomej.Ściany wewnętrzne w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach zostały na nowo otynkowane. Ściany wewnętrzne w ogrzewanych pomieszczeniach zostały zaizolowane systemem iQ-Therm.

Referencje

Kapitol, Havanna/Kuba

Havanna/La Habana

Kategoria

Elewacja

Opis

W ciągu ostatnich 90 lat elewacja została silnie zanieczyszczona. Słońce wyspiarskiego państwa na Karaibach również silnie wpłynęło na elewację. Celem restauracji było zachowanie oryginalnej struktury i koloru. Należało również zapobiec ponownemu wchłanianiu wody i zanieczyszczeń.

Referencje

Stadion Energa w Gdańsku

Gdańsk

Kategoria

Uszczelnienie

Opis

Budowa stadionu rozpoczęła się 15 grudnia 2008 roku, a zakończyła w roku polskich Mistrzostw Europy. Produkty Remmers zastosowano przede wszystkim w zakresie izolacji przeciwwodnej podziemnej części obiektu. Łącznie powierzchnia aplikacji przekroczyła 5000 m kw. Zgodnie z jego technologią najpierw zagruntowano podłoże preparatem krzemionkującym Kiesol 1:1 rozcieńczonym z wodą. To środek o działaniu wgłębnym, przeznaczony zarówno do uszczelnień jak i renowacji. Następnie wykonano fasety i uzupełnienia z mineralnej zaprawy uszczelniającej Dichtspachtel, szpachlówki wykorzystywanej zwykle do szybkiej i skutecznej renowacji budowli. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożono 2-3 warstwy powłoki hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu uszczelniającego Elastoschlämme 2K, zdolnego do mostkowania rys. Powierzchnia aplikacji wyniosła ok. 5000 m².

Referencje

Termy Maltańskie, Poznań

Poznań

Kategoria

Opis

Termy Maltańskie – największy ośrodek sportowo-rekreacyjny w Polsce i drugi co do wielkości tego typu obiekt w Europie, położony na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego niedaleko ośrodka rekreacyjnego Malta i toru Kolejki Parkowej Maltanka wiodącej do Nowego Zoo w Poznaniu.